XXX PUCHAR POŁONIN MEMORIAŁ ANDRZEJA KUSIA

XXX PUCHAR POŁONIN MEMORIAŁ ANDRZEJA KUSIA

RZESZOWSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI zaprasza na  XXX PUCHAR POŁONIN MEMORIAŁ ANDRZEJA KUSIA W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM Wetlina, 13.02.2016r Termin zawodów: 13.02.2016r. Biuro zawodów: Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”, Wetlina 4, 38-608 Wetlina Dyrektor zawodów: Piotr Grzyb, p.grzyb@wp.pl tel. 608-298-348 Sędzia główny: Krzysztof Horodecki, khorodecki@vp.pl Kierownik trasy: Krzysztof Dudek, dundol@o2.pl, tel. 535-000-126 Program zawodów: – 12.02.2016 godz. 20.30 – odprawa zawodników – 13.02.2016 godz. 8.00 – zamknięcie list startowych – godz. 8.30 – kontrola przedstartowa – godz. 9.00 – start zawodników – godz. 16.00 – Wywieszenie wyników nieoficjalnych. – godz. 16.00 – 16.15 – Przyjmowanie protestów. – godz. 16.30 – Wywieszenie wyników oficjalnych. – godz. 17.00 – Dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród. – godz. 18.00 – …. do oporu. Uroczysta obiadokolacja. Impreza. Wpisowe: 60,00 zł przy zapisach online i wpłacie na rachunek RKW z dopiskiem Puchar Połonin do    dnia 11.02.2016r, nr konta RKW – 28 1140 2004 0000 3602 7490 6586, W dniach 12-13.02.2016 – 75,00 zł płatne w gotówce w biurze zawodów. Kontakt: Piotr Grzyb, tel. 608-298-348 Krzysztof Horodecki, tel. 662-058-541 Krzysztof Dudek, tel. 535-000-126   Zgłoszenia: http://www.rkw.org.pl/index.php/xxx-puchar-polonin-memoria-andrzeja-kusia/zapisy-na-xxx-puchar-poonin lub http://bgtimesport.pl/zawody/lista/id/139 (do 11.02.2016) lub w biurze zawodów 12-13.02.2016r   Planowana trasa: Trasa zawodów przebiegać będzie szlakami turystycznymi oraz drogami leśnymi w okolicach Wetliny na północnych i północno-zachodnich zboczach Paprotnej i Jawornika. Start odbędzie się przy żółtym szlaku z Wetliny w kierunku na Jawornik. Następnie trasa wieść będzie wzdłuż szlaku żółtego (początkowo stromo) na Jawornik (później łagodniej) na polanę przed Paportną. Tam stromym zjazdem terenowym dostaniem się do doliny potoku Smerek na wys. 700 m npm. Zawodnicy pokonując blisko 500 m deniwelacji terenu wrócą na Paprotną (1199m npm) gdzie rozpocznie się długi zjazd w kierunku...