Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2017

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2017

W dniu 28.02.2017 Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego członków Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego. Zebranie odbędzie się w dniu: termin: 2 kwietnia (niedziela) godz. 10:00 termin: 2 kwietnia (niedziela) godz. 10:15. Miejsce spotkania : CW Baltoro, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11, Rzeszów. Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego: Wybór przewodniczącego Zebrania Wybór sekretarza Zebrania Wybór komisji mandatowej – skrutacyjnej Sprawozdanie Prezesa Zarządu RKW Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW Dyskusja Głosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wybór Prezesa Zarządu Wybór Członków Zarządu Wybór kandydata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA...