Regulamin Pucharu Połonin 2018

Organizator: Rzeszowski Klub Wysokogórski.

Termin zawodów: 17 luty 2018

Zapisy:

 1. Formularz zgłoszeniowy (zostanie podany do 2-3 tygodni przed zawodami),
 2. 80 zł podczas rejestracji internetowej w formularzu zgłoszeniowym z pkt. 1 powyżej,
 3. 100 zł w przypadku rejestracji w biurze zawodów w Wetlinie.


Baza Zawodów:

 1. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”
  38 – 608 Wetlina – Stare Sioło
  13 468 46 54
  tel. 783 269 104


Noclegi:

 1. Baza Noclegowa – rezerwacja ze własnym zakresie.

 

Trasa (dokładne parametry trasy zostaną podane w terminie późniejszym):

 1. Trasa o charakterze górskim prowadzona w dzikim terenie wśród Buczyny Karpackiej
 2. Na trasie mogą występować charakterystyczne dla tego rejonu gór elementy takie jak: Krzaki, Korzenie, Gałęzie, Kamienie oraz w szczególnych przypadkach Śnieg i Niedźwiedzie
 3. Długość trasy: ok. 20-25 km
 4. Suma podejść: …
 5. Suma Zjazdów: …
 6. Opisowe dane trasy… (zostnie uzupełnione o ink do gpx, mapy i/lub opisowy przebieg trasy)
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany trasy zawodów z powodów warunków atmosferycznych.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.
 2. Oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
 3. Opłacenie wpisowego. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji zawodnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji.
 4. Indywidualne ubezpieczenie obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych (w tym skialpinizm).
 5. W przypadku osób niepełnoletnich udział w zawodach możliwy jest za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Spełnienie podstawowych wymogów sprzętowych.

 

Program Zawodów

 1. Zamknięcie listy startowej godz. …
 2. Odprawa godz. …
 3. Start godz. …
 4. Zakończenie zawodów godz. …
 5. Poczęstunek godz.  …
 6. Przyjmowanie Skarg i zażaleń …
 7. Ogłoszenie wyników godz. …
 8. Zabawa z elementami tanecznymi …

Wymagany sprzęt     

 1. Narty wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości co najmniej 60 mm pod butem. Narty muszą mieć co najmniej 160 cm długości dla mężczyzn i 150 cm dla kobiet. Wiązania muszą umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia oraz blokować ją do zjazdu. Wiązanie musi zapewniać bezpieczne wypinanie buta. Stosowanie wiązań i butów biegowych oraz ich pochodnych jest stanowczo zabronione.
 2. Buty muszą zakrywać kostkę i posiadać podeszwy typu Vibram lub podobne.
 3. Para fok.
 4. Należy go obowiązkowo nosić na głowie zapięty na podbródku podczas wszystkich zjazdów, a także na wszystkich częściach trasy określonych przez organizatora zawodów podczas odprawy.
 5. Odpowiednia odzież przystosowana do warunków zawodów (długie spodnie, górna warstwa z długimi rękawami bądź kombinezon).
 6. Naładowany telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń wychodzących z zapisanym numerem Kierownika Zawodów, Kierownika Tras oraz numerem ratunkowym GOPR.

Obowiązki i prawa zawodnika

 1. Każdy zawodnik, który zostanie doścignięty musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić drogi zawodnikowi który mówi: trasa.
 2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Organizator weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy.
 3. Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy albo być zdjętym z trasy przez organizatorów. Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych
 4. Po upływie czasu trwania zawodów zawodnicy, którzy nie dotrą do mety, ani nie skorzystają z możliwości wycofania się z trasy przed upływem tego czasu przestają być zawodnikami. Wszelkie dalsze działania mogą podjąć jedynie na własną odpowiedzialność.
 5. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów.
 6. Zasadniczo wszystkie podejścia na nartach muszą odbywać się z umocowanymi do nart fokami, a zjazdy bez fok, o ile sędziowie  nie postanowią inaczej.
 7. Zawodnik ma prawo złożyć protest do kierownika zawodów.
 8. Numery startowe umieszczone w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania (numery otrzymujecie w pakiecie startowym)
 9. Talony na posiłek są wydawane podczas rejestracji zawodnika, upoważniają do pobrania posiłku po zawodach w Bazie Zawodów „Pod Wysoką Połoniną”.
 10. Numery startowe są do zwrotu po zawodach.
 11. Zawodnicy schodzący z wyznaczonej trasy będą dyskwalifikowani.

Kategorie

 1. Wiekowe
  0 – 16, 17 – 90, 91 – ∞
 1. M/K
 2. Open
 3. Szczególna prezencja zawodnika/zawodniczki

 

Klasyfikacja zawodników

 1. Warunkiem ukończenia zawodów jest przejście całej trasy.
 2. O kolejności decyduje zmierzony czas zawodnika a linii mety.
 3. Zawodnicy klasyfikowani są w charakterze OPEN z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.
 4. W kategorii za ogólną prezencję / charakteryzację wybierany jest zawodnik poprzez głosowanie publiczności.

 

Start w zawodach jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.