Regulamin Pucharu Połonin 2019

Organizator: Rzeszowski Klub Wysokogórski

Termin zawodów: 23 luty 2019

Zapisy:

 1. Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 1 luty 2019.
 2. 90 zł podczas rejestracji internetowej w formularzu zgłoszeniowym z pkt. 1 powyżej,
 3. 100 zł w przypadku rejestracji w biurze zawodów w Wetlinie.


Baza Zawodów:

Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”
38 – 608 Wetlina – Stare Sioło
Telefon do gospodarza schroniska: 783 269 104

Noclegi:

 1. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

Trasa:

 1. Trasa o charakterze górskim prowadzona w dzikim terenie wśród Buczyny Karpackiej.
 2. Na trasie mogą występować charakterystyczne dla tego rejonu gór elementy takie jak: krzaki, korzenie, gałęzie, kamienie oraz w szczególnych przypadkach śnieg i niedźwiedzie.

Kategoria OPEN

 1. Długość trasy: ok. 17,28 km.
 2. Suma podejść: 1479 m.
 3. Suma Zjazdów: 1479 m.

Kategoria Turystyczna i SplitBoard

 1. Długość trasy: ok. 9,30 km.
 2. Suma podejść: 717 m.
 3. Suma Zjazdów: 717 m.
 4. Opisowe dane trasy wraz z mapką pod adresem: Trasa PP 33
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany trasy zawodów z powodu warunków atmosferycznych.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnione i przekazane podczas rejestracji oświadczenie zawodnika. Oświadczenie dostępne na stronie zawodów (http://rkw.org.pl/puchar-polonin/oswiadczenie-zawodnika/) lub do podpisania i dostarczenia podczas odbioru numeru startowego.
 2. Opłacenie wpisowego. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji zawodnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji.
 3. Indywidualne ubezpieczenie obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych (w tym ski-alpinizm).
 4. W przypadku osób niepełnoletnich udział w zawodach możliwy jest za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Spełnienie podstawowych wymogów sprzętowych opisanych poniżej.

Program Zawodów

 1. Zamknięcie rejestracji online: 21.02.2019 godz. 23.59 (czwartek przed zawodami).
 2. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Rozpoczęcie rejestracji zawodników, rozdanie numerów startowych, dodatkowe zapisy: 22.02.2019 od godz. 18:00  (piątek)
 3. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Zamknięcie rejestracji: 22.02.2019 godz. 21:00 (piątek).
 4. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Odprawa (omówienie trasy wraz z uwagami praktycznymi od organizatorów): 22.02.2019 godz. 20:30 (piątek przed zawodami).
 5. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Zamknięcie listy startowej związane z pobraniem numerów startowych przez zawodników: 22.02.2019 godz. 21:30 (piątek przed zawodami).
 6. Przysłup. Karczma Brzeziniak: 23.02.2019 godz. 8:30-9.00. Opcjonalne i awaryjne odebranie numerów startowych (w takim przypadku wymagane zgłoszenie i opłata online oraz sms/telefon do Dyrektora zawodów).
 7. Przysłup – ok. 300 m od parkingu przy Karczmie Brzeziniak. Start: 23.02.2018 godz. 10:00 (sobota).
 8. Limit czasu na I punkcie sędziowskim (Małe Jasło): 1:20 min kategoria OPEN (1:45 pozostałe kategorie).
 9. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Obiad: 23.02.2019 od godz. 14.00 (wydawany zawodnikom na podstawie zwróconego numeru startowego).
 10. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Ogłoszenie wyników wstępnych: 23.02.2019 godz. 18:00 (sobota).
 11. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Protesty: do 23.02.2019 godz. 18:15 (sobota).
 12. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Ogłoszenie wyników oficjalnych: 23.02.2019 godz. 19:00 (sobota).
 13. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Ceremonia rozdania nagród i dyplomów: 23.02.2019 godz. 19:15 (sobota).
 14. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Zabawa z elementami tanecznymi: do oporu.
 15. Schronisko „Pod Wysoką Połoniną”. Tradycyjne ognisko wraz z kiełbaską, itp. – 23.02.2019 od ok. 21.00-21:30 …  do oporu.

Wymagany sprzęt     

 1. Narty wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości co najmniej 60 mm pod butem. Narty muszą mieć co najmniej 160 cm długości dla mężczyzn i 150 cm dla kobiet. Wiązania muszą umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia oraz blokować ją do zjazdu. Wiązanie musi zapewniać bezpieczne wypinanie buta. Stosowanie wiązań i butów biegowych oraz ich pochodnych jest stanowczo zabronione.
 2. Dla kategorii SplitBoard sprzęt właściwy tej odmianie sportu.
 3. Buty muszą zakrywać kostkę i posiadać podeszwy typu Vibram lub podobne.
 4. Para fok.
 5. Kask. Należy go obowiązkowo nosić na głowie zapięty na podbródku podczas wszystkich zjazdów, a także na wszystkich częściach trasy określonych przez organizatora zawodów podczas odprawy.
 6. Odpowiednia odzież przystosowana do warunków zawodów (długie spodnie, górna warstwa z długimi rękawami bądź kombinezon).
 7. Naładowany telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń wychodzących z zapisanym numerem Dyrektora Zawodów, Kierownika Tras oraz numerem ratunkowym GOPR.

Obowiązki i prawa zawodnika

 1. Każdy zawodnik, który zostanie doścignięty musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić drogi zawodnikowi który mówi: trasa.
 2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Organizator weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy.
 3. Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy albo być zdjętym z trasy przez organizatorów. Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych
 4. Zawodnicy, którzy nie skorzystają z możliwości wycofania się z trasy po przekroczeniu limitu czasu na punktach sędziowskich, przestają być zawodnikami. Wszelkie dalsze działania mogą podjąć jedynie na własną odpowiedzialność.
 5. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów.
 6. Zasadniczo wszystkie podejścia na nartach muszą odbywać się z umocowanymi do nart fokami, a zjazdy bez fok, o ile sędziowie  nie postanowią inaczej.
 7. Zawodnik ma prawo złożyć protest do dyrektora zawodów.
 8. Numer startowy umieszczone w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania (numery otrzymujecie w pakiecie startowym)
 9. Zawodnikowi przysługuje obiad, który otrzyma po przekazaniu obsłudze zwracanego numeru startowego po zawodach w Bazie Zawodów „Pod Wysoką Połoniną”.
 10. Numery startowe są do zwrotu po zawodach w ramach pkt. 9 powyżej lub w razie rezygnacji z obiadu do obsługi mety.
 11. Zawodnicy schodzący z wyznaczonej trasy będą dyskwalifikowani.

Kategorie

 1. Open. Kobiety.
 2. Open. Mężczyźni.
 3. Turystyczna. Kobiety.
 4. Turystyczna. Mężczyźni.
 5. SplitBoard. Kobiety.
 6. SplitBoard. Mężczyźni.

W kategorii Turystycznej, z racji na uproszczoną wersję trasy, zostały przewidziane dyplomy. Nie przewiduje się nagród rzeczowych.

Puchar Połonin można zdobyć startując tylko w kategorii OPEN( dłuższa, bardziej wymagająca trasa).

Klasyfikacja zawodników

 1. Warunkiem ukończenia zawodów jest przejście całej trasy dla swojej kategorii.
 2. O kolejności decyduje zmierzony czas zawodnika na linii mety.
 3. Zawodnicy klasyfikowani są z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.


Start w zawodach jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

Niniejszy regulamin do pobrania również na stronie:

http://rkw.org.pl/puchar-polonin/regulamin-pucharu-polonin-2019/