Już po raz piąty w sobotę 13.05.2017 o godz.10.00 Rzeszowski Klub Wysokogórski zaprasza wszystkich sympatyków wspinaczki na Kamieniec. Jak co roku pracy jest mnóstwo, dlatego przyda się każda para rąk. Wszystkim nam powinno zależeć na odpowiednim zagospodarowaniu rejonów wspinaczkowych (poprawie bezpieczeństwa, czystości jak, i rozwoju infrastruktury). W ubiegłym roku udało nam się między innymi zrealizować:
– sprzątanie terenu, oczyszczanie skał i wycinka drzew.
– przygotowaliśmy boulderowy przewodnik , który obejmuje dwa rejony: Kamieniec, Strzelnica. – www.podkarpackietopo.pl
– poprawiliśmy infrastrukturę turystyczną, małą architekturę w obrębie rejonu Kamieniec (stoliki, ławki, kosze itp.)
– wymieniliśmy asekurację i wytyczyliśmy nowe drogi: Kamieniec, Strzelnica.
– postawiliśmy nową tablicę informacyjną – Kamieniec.
– realizowaliśmy projekt ekiperski PZA (wymiana asekuracji Krowia Turnia).
– odbyliśmy spotkania z wójtem Gminy Wojaszówka w temacie funkcjonowania wspinaczy na terenie gminnego parku Kamieniec.[spacer height=”10px”]

W roku obecnym planujemy:

– prace porządkowe w rejonie Kamieńca i Strzelnicy
– dalszą wymianę asekuracji rejonów Kamieniec, Strzelnica
– wymiana asekuracji i nowe drogi na skałach Prawe i Lewe Zamczysko (Kamieniec), przywracamy te skały wspinaczom.
– kontynuację prac nad przewodnikiem boluderowym
– dalsze spotkania i rozmowy z władzami gmin Wojaszówka, Korczyna i RDLP w Krośnie.[spacer height=”20px”]

Wszystkich chętnych do pomocy Zapraszamy!

Zarząd RKW

Funkcja trackback/Funkcja pingback

  1. Akcja P(o)rządki – Crazy is life – […] akcja polega na sprzątaniu, czyszczeniu, wymianie asekuracji, itd. więcej info znajdziecie tu: http://rkw.org.pl/porzadki-v/. Tegoroczna akcja miała mieć miejsce w…