sobotę 16.04.2016 o godz.10 po raz kolejny zapraszamy wszystkich na Kamieniec. Jak co roku pracy jest mnóstwo, dlatego przyda się każda para rąk.
Myślę, że wszystkim nam zależy na odpowiednim zagospodarowaniu naszych rejonów wspinaczkowych (poprawie bezpieczeństwa, czystości jak i rozwoju infrastruktury).
W tym roku udało się pozyskać środki z Urząd Marszałkowskiego na realizację wielu pomysłów, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią Naszą wspinaczkową „Mekke”  .
W ramach projektu chcemy zrealizować :
1. Przygotowanie oraz publikację boulderowego przewodnika wspinaczkowego, w którym
szczegółowo opisane zostaną 2 rejony wspinaczkowe: Kamieniec, Strzelnica
2. Poprawę infrastruktury turystycznej, mała architektura w obrębie rejonu wspinaczkowego:
Kamieniec (stoliki, ławki, kosze itp.)
3. Wymianę asekuracji i wytyczenie nowych dróg: Kamieniec, Strzelnica
4. Stworzenie punktów informacyjnych – tablice informacyjne, stworzenie wspinaczkowych
szlaków: Kamieniec, Strzelnica

Dodatkowo realizowany będzie projekt ekiperski PZA (wymiana asekuracji na Krowiej Turni)

Zapraszamy Zarząd RKW