Dnia 24 listopada w Rzeszowie w Centrum Wspinaczkowym Baltoro odbędzie się czwarta edycja Pucharu Regionalnego dla województw: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Zawody zostaną rozegrane w kategoriach dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy.

1. Organizacja

Rzeszowski Klub Wysokogórski, Centrum Wspinaczkowe Baltoro

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież reprezentujące kluby z województw: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. O uczestnictwie w zawodach decyduje przynależność do Klubu z danego województwa, w przypadku osób niezrzeszonych decyduje adres zamieszkania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

Kategorie wiekowe:
 • dzieci młodsze – do 9 lat,
 • dzieci – 10 – 11 lat,
 • młodzicy – 12 – 13 lat,
 • juniorzy młodsi – 14 – 15 lat,
 • juniorzy – 16 – 17 lat.

4. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.
Termin zapisów upływa dnia: 21.11.2019

5. Opłata startowa

Opłata startowa wynosi 40 zł. Płatne w dniu zawodów podczas rejestracji.

6. Nagrody i świadczenia organizatora

 • Miejsca 1 puchary, nagrody rzeczowe,
 • Miejsca 1 – 3 medale, dyplomy. nagrody rzeczowe.

7. Miejsce zawodów

Centrum Wspinaczkowe Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego “Baltoro”
35-509 Rzeszów ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11

8. Harmonogram

Niedziela, 24.11.2019

Dzieci młodsze i dzieci

Formuła flash, 8 problemów do pokonania, 5 prób, próby rejestrowane, bez finałów

 • 08:00 – 09:00 – rejestracja w kategoriach dzieci młodsze i dzieci,
 • 09:15 – 11:30 – rywalizacja w kategorii dzieci młodsze i dzieci,
 • 12:30– ceremonia dekoracji w kategorii dzieci młodsze i dzieci.

Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy

Eliminacje – formuła flash, 8 problemów do pokonania, 5 prób, próby rejestrowane,

 • 11:00 – 12:00 – rejestracja w kategoriach młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy,
 • 12:15 – 14:30 – eliminacje młodzików, juniorów młodszych i juniorów,

Finały – 4 problemy, system rotacyjny, 4 minuty wspinania / 4 minuty restu,

 • 15:15 – zamknięcie strefy izolacji dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów,
 • 15:30 – 18:30 – finał młodzików, juniorów młodszych i juniorów,
 • 19:30 – ceremonia dekoracji.

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie.

9. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów; Edward Twardowski
Sędzia główny: Adam Nowak