Rzeszowski Klub Wysokogórski w miesiącach VI – IX 2021 zrealizował zadanie publiczne pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w rejonie wspinaczkowym Kamieniec”. Projekt był realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podkarpackiego  w dziedzinie turystyki – I edycja, zgodnie z umową numer: PG-V.5221.2.23.2021 z dnia 17 maja 2021.

Dzięki uzyskanej dotacji w ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

– przygotowanie terenu oraz posadowienie wiaty turystycznej oraz stojaka na rowery w rejonie wspinaczkowym Kamieniec

– prace ekiperskie (usunięcie starej/zużytej asekuracji, osadzenie nowych punktów asekuracyjnych)

– organizacja mityngu wspinaczkowego w dn. 04.09.2021

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego”