*Komunikat !*

Zarząd RKW zwołuje w dniu 22 kwietnia 2016 roku (piątek)

Walne Zebranie Członków Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego

1 termin – godz. 18.00

2 termin – godz. 18.15

Walne Zebranie odbędzie się w CW Baltoro