Zapraszamy wszystkich członków Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Zebranie odbędzie się w dniu:
Termin 1: 15.06.2021 (wtorek) godz. 18:45
Termin 2: 15.06.2021 (wtorek) godz. 19:00

Miejsce spotkania: Peron Baltoro, ul. Kochanowskiego 19a, 35-201 Rzeszów

Program Walnego Zebrania:

– Wybór przewodniczącego Zebrania
– Wybór sekretarza Zebrania
– Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej
– Sprawozdanie Prezesa Zarządu RKW
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW- Dyskusja
– Głosowanie nad absolutorium ustępującemu Zarządowi
– Wybór Prezesa Zarządu
– Wybór Członków Zarządu
– Wybór członków Komisji Rewizyjnej
– Wybór kandydata na walne Zgromadzenie Delegatów PZA
– Wolne wnioski
– Głosowanie wolnych wniosków
– Inne