Zebranie odbędzie się w dniu:

Termin 1: 15.06.2023 (czwartek) godz. 18:45
Termin 2: 15.06.2023 (czwartek) godz. 19:00

Miejsce spotkania: Peron Baltoro, ul. Kochanowskiego 19a, 35-201 Rzeszów

Program Walnego Zebrania:

-Wybór przewodniczącego Zebrania
-Wybór sekretarza Zebrania
-Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej
-Sprawozdanie Prezesa Zarządu RKW
-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW
-Dyskusja i głosowanie nad absolutorium ustępującemu Zarządowi
-Wybór Prezesa Zarządu
-Wybór Członków Zarządu
-Wybór kandydatów na walne Zgromadzenie Delegatów PZA
-Wolne wnioski