Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego – „Peron Baltoro”

Operatorem Ścianki Wspinaczkowej „Peron Baltoro” mieszczącej się przy ul. Kochanowskiego 19a w Rzeszowie jest Rzeszowski Klub Wysokogórski.

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu (według cennika) i zarejestrowaniu w recepcji u obsługi ściany.

§ 2

Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem, dodatkowo osoby poniżej 18. roku życia zobowiązane są do dostarczenia oświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów o zgodzie na korzystanie ze ścianki Klubowej.

§ 3

Na terenie ścianki nie wolno spożywać alkoholu oraz palić papierosów – osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą wypraszane.

§ 4

Każdy z korzystających ze ścianki przyjmuje do wiadomości, że uprawianie sportów wspinaczkowych, w tym wspinaczki na sztucznych ściankach może być źródłem kontuzji, urazów oraz w skrajnych przypadkach śmierci – nawet przy zachowaniu wszelkich reguł bezpieczeństwa.
Każdy z uczestników korzysta ze ścianki na własną odpowiedzialność.

§ 5

Odzież i obuwie wejściowe na czas treningu należy pozostawić w szatni. Istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk lub kłódkę. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 25 zł. Udostępniający ściankę do treningu nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie Klubu. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie w recepcji.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wspinania się w obuwiu wejściowym, na bosaka lub obuwiu niesportowym. Wejście na halę wspinaczkową możliwe jest wyłącznie w obuwiu zmiennym.

§ 6

Dla utrzymania porządku i zachowania zasad bezpieczeństwa Kierownik Ścianki, Obsługa lub Zarząd, może wprowadzać zakazy korzystania z części ścianki, zakazywać określonych form wspinaczki lub upominać poszczególnych uczestników. Za nieprzestrzeganie tych poleceń lub Regulaminu uczestnik może zostać poproszony o wyjście z sali – bez zwrotu opłaty za korzystanie ze ścianki.

§ 7

Dbamy o czystość i wszystkie odpady zostawiamy w koszach na śmieci stosując zasady segregacji odpadów. Zabronione jest zostawianie prywatnych rzeczy wspinaczkowych po treningu na wieszakach lub w szafkach.

§ 8

Organem administrującym bieżącą działalnością na ściance jest Kierownik Ścianki powoływany przez Zarząd RKW.

§ 9

Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez Kierownika Ścianki lub Obsługę na miejscu w trybie ostatecznym.

Pliki do pobrania:

Polityka Prywatności Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego

Formularz Danych Osobowych

Oświadczenie Rodzica

Regulamin użytkowania sauny