Zapraszamy do zapisów do sekcji sportowych Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego. Zajęcia będą nastawione na rozwój sportowy uczestników i przygotowanie do współzawodnictwa sportowego. Skierowane są do dzieci i młodzieży posiadającej doświadczenie wspinaczkowe i chcących stale podnosić swoje umiejętności. Odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych w wymiarze 1,5h tygodniowo dla każdej grupy. Udział w zajęciach będzie bezpłatny. Uczestnicy, którzy zgłoszą się do grupy, ale bez zgody prowadzącego będą opuszczać zajęcia, zostaną wykreśleni z listy. Ich miejsce zajmą kolejni chętni.