Rzeszowski Klub Wysokogórski ma przyjemność zaprosić na zawody boulderowe – Podkarpacia dla dzieci i młodzieży. Udział w zawodach jest bezpłatny dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Zawody skierowane są dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia.

Zawodnicy z innych województw niż Podkarpackie mogą uczestniczyć w zmaganiach w ramach równolegle organizowanej imprezy: Boulderowe Zawody Open pod patronatem PZA po uiszczeniu stosownej opłaty startowej w wysokości 50 zł.

Każdy zawodnik powinien w dniu zawodów przedstawić wypełnione i podpisane oświadczenie (formularz) potwierdzający zgodę na uczestnictwo dziecka w rywalizacji, do pobrania na naszej stronie www.rkw.org.pl.

Rywalizacja odbywać się będą w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopcy:

● XS-Skrzaty: do 7 lat włącznie, urodzeni do 2016 r.

● DM-Dzieci młodsze: 8-9 lat, urodzeni w latach 2015-2014

● D-Dzieci: 10-11 lat, urodzeni w latach 2013-2012

● Mł-Młodzik: 12-13 lat, urodzeni w latach 2011-2010

● JM-Junior młodszy: 14-15 lat urodzeni w latach 2009-2008

HARMONOGRAM ZAWODÓW*

8:30 – 15:30 Rejestracja zawodników

09:00 – 11:00 start kategorii XS -skrzaty,

11:15 – 13:15 start kategorii DM -dzieci młodsze

13:30 – 15:30 start kategorii D -dzieci,

16:00 – 18:00 start kategorii M -młodziki, JM -junior młodszy

Wyniki poszczególnych grup wiekowych będą ogłaszane do 60 minut po zakończeniu zmagań każdej grupy

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w harmonogramie zawodów i wprowadzenia limitu zawodników.

Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

Organizator:

Rzeszowski Klub Wysokogórski

Centrum Wspinaczkowe RKW Peron Baltoro

Partnerzy:
Kontakt do organizatorów:

Adam Nowak [email protected] tel: 798521632

Rejestracja Zgłoszenia na Zawody są przyjmowane poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego: Formularz zgłoszeniowy

Udział w zawodach jest bezpłatny dla mieszkańców województwa podkarpackiego.

Miejsce zawodów

Centrum Wspinaczkowe Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego “PERON BALTORO”35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 19A

ZASADY KLASYFIkACJI

1. Klasyfikacja odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych:

● XS – Skrzaty

● DM – Dzieci młodsze

● D – Dzieci

● Mł – Młodzik

● JM – Junior młodszy

2. Klasyfikacja odbywa się osobno dla dziewczynek i chłopców

3. Zawody odbywać się będą w formule flesh (można oglądać starty innych zawodników, liczba prób w czasie wyznaczonym do zmagań jest nieograniczona). Klasyfikacja ustalona będzie w oparciu o liczbę zdobytych TOPów (im więcej tym lepiej), w następnej kolejności liczbę ZON (bonusów), prób do TOPów i prób do ZON (im mniej tym lepiej).

Oświadczenie RODO

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.) rejestracja na zawody jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku mojego wizerunku przez organizatora zawodów – Rzeszowski Klub Wysokogórski (ul. Kochanowskiego 19a, 35-304 Rzeszów) do celów uczestnictwa w zawodach i ich promocji.