uż w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich pasjonatów wspinania, na kolejny już memoriał „Ku Pamięci”, który odbędzie się w dobrze znanych skałach Kamieńca. Poniżej garść informacji o planie imprezy i zasadach uczestnictwa w skałkowych zawodach.

V Memoriał „Ku Pamięci” Grega i Janka

Regulamin zawodów wspinaczkowych

Informacje ogólne

Cel zawodów: Promowanie wspinania w rejonach piaskowcowych, integracja środowiska wspinaczkowego

Termin: 17 wrzesień 2016 (sobota)

Organizator: Rzeszowski Klub Wysokogórski

Miejsce rozgrywania zawodów: Kamieniec

Biuro zawodów: Kamieniec (okolice Krowiej Turni)

Rozgrywane konkurencje: Wspinaczka na prowadzenie oraz bouldering

Obowiązkowe wyposażenie zawodników:

Wspinaczka na prowadzenieBouldering
– Uprząż asekuracyjna– Przyrząd asekuracyjny– Ekspresy– Lina dynamiczna (1 szt. na zespół dwuosobowy) min.30m– Buty wspinaczkowe– Magnezja– CrashPadPrzewidziana możliwość wypożyczenia na miejscu zawodów (bezpłatnie), ilość ograniczona– Buty wspinaczkowe– Magnezja

Harmonogram zawodów

 1. Rejestracja zawodników od godz. 9:30 w biurze zawodów. Przewidziana możliwość rejestracji przez cały czas trwania zawodów.
 2. Zawodnik wpisuje się na listę konkurencji, w których chce wziąć udział. Nie ograniczamy możliwości startu w obydwu konkurencjach.
 3. Zawodnik odbiera kartę startową, na której znajdują się drogi wspinaczkowe lub bouldery podlegające punktacji. W przypadku „wspinania na prowadzenie”, jedna lista na zespół dwuosobowy.
 4. Zawody rozpoczynają się o godz. 10:00
 5. Uzupełnione listy startowe należy złożyć do godz. 16:30 w biurze zawodów.
 6. Ogłoszenie wyników w poszczególnych klasyfikacjach około godz. 17:00
 7. Przyjmowanie protestów do godz. 17:15
 8. O godz. 17:30 nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród. Rozpocznie się również część memoriału poświęcona wspomnieniu naszych kolegów Grega i Janka, grill dla wszystkich uczestników.

Informacje na temat lokalizacji rejonów, dróg wspinaczkowych, boulderów:

– Biuro zawodów (okolice Krowiej Turni)

– Przewodnik wspinaczkowy „Podkarpacie”, tom I z liną

– Zawodnicy startujący w konkurencji „bouldering” otrzymają wydrukowane topo

Regulamin oraz punktacja poszczególnych konkurencji

Wspinaczka na prowadzenieBouldering
-Klasyfikacja zespołowa (dwuosobowa) oraz indywidualna. Dopuszczamy możliwość startu zespołów mieszanych k-m-Przed startem każdy zespół otrzymuje jedną listę startową, na której wpisuje pokonane drogi wspinaczkowe. Trudności od III do VI.5. Zespoły mają do dyspozycji 6,5 godziny (10:00–16:30) na pokonywanie dróg.-Liczba prób na jednej drodze jest nieograniczona!-Organizator dopuszcza rozwieszanie ekspresów z góry-Zawodnik wpisuje na listę  tylko te drogi które poprowadził z dolną asekuracją, bez obciążenia liny-Do klasyfikacji indywidualnej będziemy sumować punkty     z 6 najtrudniejszych prowadzeń danego zawodnika-Analogicznie, do klasyfikacji zespołowej sumujemy punkty obydwu zawodników z ich 6 najtrudniejszych prowadzeń-Zawodnik zostaje sklasyfikowany, jeżeli poprowadzi przynajmniej jedną drogę wspinaczkową-Klasyfikacja indywidualna-Przed startem każdy zawodnik otrzymuje listę startową, na której będzie wpisywał pokonane przez siebie bouldery Trudności od 5 do 7B+-Zawodnicy mają do dyspozycji 6,5 godziny (10:00-16:00) na pokonywanie boluderów-Liczba prób na jednym boulderze jest nieograniczona!-Do końcowej klasyfikacji będziemy sumować punkty  z 8 najtrudniejszych boulderów pokonanych przez danego zawodnika-Zawodnik zostaje sklasyfikowany, jeżeli przejdzie przynajmniej jeden boulder
Pytania prosimy kierować na profil RKW na fb
BOULDERING
TRUDNOŚĆ55+6A6A+6B6B+6C6C+7A7A+7B7B+
PUNKTACJA101520253035404550556065
WSPINACZKA NA PROWADZENIE
TRUDNOŚĆIIIVV+VIVI+VI.1VI.1+VI.2VI.2+VI.3VI.3+VI.4VI.4+VI.5
PUNKTACJA210152025303540455055606570

Bezpieczeństwo i fair play

 1. Wspinanie jest sportem ekstremalnym, narażającym nas na utratę zdrowia a nawet życia. Startując w zawodach robisz to na własną odpowiedzialność. Prosimy zachować zdrowy rozsądek podczas pokonywania problemów wspinaczkowych.
 2. Osoby przed ukończeniem 18-go roku życia, które chcą wystartować w zawodach, zobowiązane są dostarczyć pisemne oświadczenie od swojego opiekuna.
 3. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.
 4. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani nieść pomoc osobie będącej w niebezpieczeństwie.
 5. O kolejności dostępu do dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady kultury przyjęte w środowisku wspinaczkowym.
 6. Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

Zawodnicy sami wypełniają listy startowe – prosimy o sumienność.

Mile widziane zachowania typu: Udostępnienie rozwieszonych ekspresów przeciwnej drużynie, podsunięcie crashpada itp.

 1. Zawody mają charakter towarzyski. Życzymy miłej zabawy!

Wspinaczka odbywa się w środowisku naturalnym. Pamiętaj o podstawowych zasadach: Nie zostawiaj śmieci,  w miarę możliwości usuń ślady magnezji ze skały.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

Wpisując się na listę startową, zawodnik potwierdza fakt zapoznania się z powyższym regulaminem i akceptację jego warunków.

Prześlij komentarz