• Termin i miejsce:

 17.10.2021 r. Centrum Wspinaczkowe Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego “Peron Baltoro”  Rzeszów ul Kochanowskiego 19A

  • Opłata startowa:

 25 zł. płatne w dniu zawodów.

  • Harmonogram:
Krasnale i Dzieci Młodsze

09:00 – 10:00 – rejestracja w kategoriach krasnale (XS), dzieci młodsze (DM)
09:45– 10:00 – omówienie zasad startu i prezentacja problemów
10:00 – 12:00 – rywalizacja w kategorii krasnale, dzieci młodsze
13:00 – głoszenie wyników rywalizacji w kategoriach krasnali, dzieci młodszych
13:15 – ceremonia dekoracji w kategorii dzieci młodsze

Dzieci, Młodzicy i juniorzy młodsi

10:00 – 12:30 – rejestracja w kategoriach dzieci (D), młodzicy (M) i juniorzy młodsi (JM)
12:45 – 13:00 – omówienie zasad startu i prezentacja problemów
13:00 – 15:00 – rywalizacja dzieci, młodzików i juniorów młodszych
15:45 – ogłoszenie wyników w kategoriach dzieci, młodzicy i juniorzy młodsi
16:00 – ceremonia dekoracji w kategorii dzieci, młodzicy i juniorzy młodsi

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zawodów i wprowadzenia limitu zawodników.

  • Nagrody

Puchary lub nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej DM, D, M, JM dla dziewczynek i chłopców. W kategorii XS dyplom uczestnictwa.

Regulamin zawodów stanowią  przepisy wspinaczki sportowej PZA. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

Kontakt do organizatora:

Dyrektor Zawodów: Edward Twardowski – tel: 502338620, email: [email protected]

Formularz zgłoszenia na zawody: