Już za trzy tygodnie rusza wyczekiwana IV Rzeszowska Liga Boulderowa!

Edycje czwartej Rzeszowskiej Ligi Boulderowej rozgrywane będą w każdy pierwszy tydzień miesiąca (od poniedziałku do niedzieli). Ze względu na przenosiny CW Baltoro w tym sezonie zmagania rozpoczną się już we wrześniu i potrwają do marca z wyłączeniem listopada.

Terminy IV Rzeszowskiej Ligi Boulderowej:

edycja 1: 03-09.09.2018
edycja 2: 01-07.10.2018
edycja 3: 03-09.12.2018
edycja 4: 07-13.01.2019
edycja 5: 04-10.02.2019
edycja 6: 04-10.03.2019

Finał: 16.03.2019

Zasady ogólne:

W każdej edycji uczestnicy mają do pokonania 20 problemów wspinaczkowych o różnej trudności. Linie problemów wyznaczają kolory chwytów i struktur. Jeżeli na strukturze znajduje się chwyt w kolorze danego boulderu oznacza to, że przy pokonywaniu tego problemu można używać danej struktury nawet jeżeli jest ona innego koloru. Chwyt lub chwyty startowe oznaczone są tasiemkami, obok nich umieszona została karteczka z numerem danego problemu. Dodatkowo na boulderach oznaczony jest chwyt Bonus (tasiemki z literą „B”) i chwyt końcowy TOP (tasiemka z napisem „TOP” i numerem bobuleru). Wspinaczka na problemach odbywa się podczas ogólnodostępnych godzin otwarcia Centrum Wspinaczkowego Baltoro (zawodnik/zawodniczka ma jeden dzień, wybrany przez siebie na pokonanie boulderów). Każda osoba, która wyrazi chęć udziału w rywalizacji wpisywana jest do ogólnodostępnej tabeli z wynikami – aktualizowane wyniki publikowane są na naszej stronie internetowej i profilu FB.

Opłata startowa to 5 zł (każda edycja traktowana jest oddzielnie).

Sędziowanie i punktacja

Punktowane są tylko te próby, które rozpoczęły się z chwytów i stopni oznaczonych jako startowe. Wspinaczkę należy rozpocząć z chwytu startowego trzymanego oburącz i z oznaczonych stopni/a. Na boulderach punktowane są chwyty oznaczone jako BONUS i TOP. Przystawka zostanie uznana za zrobioną, jeśli zawodnik utrzyma TOP obiema rękami. Nie będą punktowane: dotknięcie chwytu bonusowego czy TOPU oraz utrzymanie TOPU tylko jedną ręką, bez dołożenia drugiej. Zrobienie przystawki w pierwszej próbie nie będzie dodatkowo punktowane.

Karta zawodnika

Każdy zawodnik biorący udział w zmaganiach ligi otrzymuje indywidualną kartę zawodnika, na którą sam wpisuje swój wyniki. Organizator nie odpowiada za braki w aktualizowaniu kart z wynikami. Wyniki z indywidualnych kart zawodników przenoszone są do ogólnodostępnej tabeli wyników, która stanowi podstawę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji w danej edycji. Oficjalne wyniki i rankingi publikowane są na stronie internetowej Centrum Wspinaczkowe Baltoro i na profilu FB. Lista obecności stanowi jedyną podstawę do obliczania frekwencji, w interesie każdego uczestnika jest wpisywanie się na nią. Informacja o frekwencji dostępna jest u organizatora.

Wyniki i nagrody

Wyniki w każdej edycji obliczane są na podstawie ilości zdobytych topów i bonusów na boulderach. Wyniki w klasyfikacji generalnej obliczane są na podstawie sumy topów i bonusów z pięciu najlepszych edycji – można jedną edycję opuścić lub uczestniczyć w przygotowaniu problemów. Jeżeli zawodnik wystartuje w sześciu edycjach to w końcowym rankingu nie będzie brany pod uwagę jego najgorszy wynik. W przypadku miejsc ex-aequo dopuszcza się zwiększenie liczby osób, które dostaną się do finału. W każdej kategorii do wygrania są atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu i akcesoriów wspinaczkowych! Nie masz szans na podium? Mimo wszystko masz szansę wylosować nagrodę, które zostaną rozlosowane po każdej z sześciu edycji IV Rzeszowskiej Ligi Boulderowerj!

UWAGA!!! Organizator może skrócić czas trwania ligi lub zmienić wyznaczony termin, którejś edycji z przyczyn niezależnych od organizatora!

Finały

Do finału wchodzi najlepsza szóstka zawodniczek i zawodników, którzy uzyskają największą ilość TOPÓW i BONUSÓW w pięciu najlepszych edycjach ligi. Formuła finałów wzorowana jest na dobrze znanych: „La Sportiva Legends Only” czyli każdy finalista i każda finalistka przygotowuje jeden problem do pokonania. Po przygotowaniu boulderów finaliści przystępują do ich rozwiązywania. Czas zmagań ograniczony jest do dwóch godzin a w klasyfikacji finałowej liczone są próby do topu i próby do bonusa.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym komunikacie wszelkie decyzje podejmuje organizator.

Osoba odpowiedzialna za organizację IV Rzeszowskiej Ligi Boulderowej:

Adam Nowak     tel: 798521632                  email: [email protected]

W tym roku Rzeszowską Ligę Boulderową wspiera: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta Rzeszowa