Rzeszowski Klub Wysokogórski wraz z Polskim Związkiem Alpinizmu mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież na Regionalny Puchar PZA w boulderingu. W zawodach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież reprezentujące kluby z województw: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Każdy zawodnik powinien w dniu zawodów przedstawić wypełnione i podpisane oświadczenie. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się na stronie http://www.pza.org.pl/download/573023.pdf
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

Kategorie wiekowe:

• krasnale – do 7 lat
• dzieci młodsze – 8 – 9 lat,
• dzieci – 10-11 lat,
• młodzicy – 12-13 lat,
• juniorzy młodsi – 14-15 lat,

Dzieci młodsze i dzieci

Formuła flash, 8 problemów do pokonania, 5 prób, próby rejestrowane, bez finałów

Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy

Eliminacje – formuła flash, 8 problemów do pokonania, 5 prób, próby rejestrowane
Finały – 4 problemy, system rotacyjny, 4 minuty wspinania / 4 minuty restu

Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego: http://pza.org.pl/uncategorized/kalendarz-imprez-2020.
Opłata startowa wynosi 40 zł. Płatne w dniu zawodów podczas rejestracji.

Nagrody i świadczenia organizatora
• Miejsca 1- 3 puchary
• dyplomy, nagrody rzeczowe

Miejsce zawodów

Centrum Wspinaczkowe Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego “PERON BALTORO”
35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 19A
Termin zawodów – Sobota, 12 grudnia 2020

Harmonogram zawodów

08:00 – 09:00 – rejestracja w kategoriach krasnale, dzieci młodsze i dzieci
09:15 – 11:30 – rywalizacja w kategorii krasnale, dzieci młodsze i dzieci
11:00 – 12:00 – rejestracja w kategoriach młodzicy i juniorzy młodsi
12:15 – 14:30 – eliminacje młodzików i juniorów młodszych
12:30 – ogłoszenie wyników rywalizacji w kategoriach krasnali, dzieci młodszych i dzieci
12:45 – ceremonia dekoracji w kategorii krasnale, dzieci młodsze i dzieci
15:00 – ogłoszenie wyników eliminacji w kategoriach młodzicy i juniorzy młodsi
15:15 – zamknięcie strefy izolacji dla młodzików i juniorów młodszych
15:30 – 18:30 – finał młodzików i juniorów młodszych
19:30 – ceremonia dekoracji w kategoriach młodzicy i juniorzy młodsi
Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie.

Kontak

Edward Twardowski tel 502338620
Adam Nowak tel 798521632

Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19 Podczas zawodów uprasza się o przestrzeganie wszystkich aktualnie obowiązujące przepisy, procedury i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawodników, kadry szkoleniowej i obsługi technicznej podczas epidemii Covid-19. Obiekt zapewnia środki do dezynfekcji rąk. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:
• W całym obiekcie obowiązuje konieczność noszenia maseczek lub innych elementów zasłaniających usta i nos. Zawodnicy podczas rozgrzewki i startu nie mają takiego obowiązku,
• Preferowane jest używanie magnezji w płynie,
• W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania,
• Prosimy o zachowanie 2 metrowych odstępów między uczestnikami i publicznością,
• W zawodach nie uczestniczy publiczność – wstęp na obiekt mają jedynie zawodnicy, trenerzy i rodzice (opiekunowie) startujących zawodników – osoby te podczas rejestracji będą proszone o podanie imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego (lista covidova)

Poniżej kilka zdjęć z zawodów

FUJI0010