Rzeszowski Klub Wysokogórski realizuje w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021 zadanie pod tytułem: Wsparcie doraźne działalności Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego. Wsparcie uzyskane od Narodowego Instytutu Wolności przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wynajmowanym obiektem oraz obsługą księgową w miesiącach VI – VIII 2021r.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030