W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się ważne wydarzenie dla Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego – Zebranie Walne sprawozdawczo-wyborcze. Spotkanie miało miejsce w Centrum Wspinaczkowym „Peron Baltoro”, zlokalizowanym przy ulicy Kochanowskiego 19a w Rzeszowie. Wszystkie istotne informacje z tego wydarzenia zostały udokumentowane w protokole, który teraz jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych poniżej.