Wczoraj wieczorem w siedzibie RKW na Baltoro zebrała się niezbyt liczna grupa klubowiczów. Tematów było sporo do omówienia i konstruktywne dyskusje nie miały końca. Ostatecznie do punktu wyboru nowego prezesa RKW dotarliśmy po godzinie 22. Z uwagi na fakt, braku entuzjastycznej kandydatury na stanowisku prezesa, ogólnego zmęczenia i stosunkowo nielicznej reprezentacji klubowiczów, Walne Zebranie postanowiło przełożyć dalszą część programu zebrania na późniejszy termin. W wyniku zaistniałej sytuacji, Zarząd RKW podjął uchwałę o  zwołaniu Walnego Nadzwyczajnego w celu Wyboru Prezesa i członków Zarządu 1 termin: godz. 18:45; 2 termin: godz. 19:00 dnia 27.06.2019r.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego:

  • Wybór przewodniczącego Zebrania
  • Wybór sekretarza Zebrania
  • Wybór komisji mandatowej – skrutacyjnej
  • Wybór Prezesa Zarządu
  • Wybór Członków Zarządu
  • Wybór kandydata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA
  • Inne