W dniu 14.12.2019 Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania członków Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego.

Zebranie odbędzie się w dniu 21 stycznia (poniedziałek):

 1. termin: godz. 18:00
 2. termin: godz. 18:15.

Miejsce spotkania : CW Baltoro, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11, Rzeszów.

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego:

 • Wybór przewodniczącego Zebrania
 • Wybór sekretarza Zebrania
 • Wybór komisji mandatowej – skrutacyjnej
 • Sprawozdanie Prezesa Zarządu RKW
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RKW
 • Dyskusja
 • Głosowanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Wolne wnioski
 • Wybór Prezesa Zarządu
 • Wybór Członków Zarządu
 • Wybór kandydata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA
 • Inne